Zásady ochrany osobních údajů

Registrací nebo přihlášením k odběru novinek na stránkách CEAP.CZ vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím osobám.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním uživatel tímto vyslovuje souhlas:

Provozovatel serveru CEAP.CZ (dále jen provozovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění registrace na webu CEAP.CZ a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživatelem provozovateli za účelem registrace na webu CEAP.CZ, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely registrace na webu CEAP.CZ, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovatele stránek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Zvolí-li uživatel při registraci možnost “Přidejte mě na seznam k odběru novinek.“, vyjadřuje tím souhlas se zasíláním novinek ze serveru CEAP.CZ (přihlášení k newsletteru). Zasílání novinek může uživatel kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz “Odhlásit se z newsletteru” v e-mailu s newsletterem.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

OCHRANA SOUKROMÍ & COOKIES

Na těchto webových stránkách se zobrazují analytické měřící kódy společností třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o Vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které Vás zajímají.

Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, navštivte tyto stránkyVíce o cookies.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PRO JAKÝ ÚČEL?

Účel (účely) zpracování osobních údajů:

Uskutečnění registrace na serveru CEAP.CZ a vedení uživatelského účtu.
Zasílání newsletteru.
Odpověď na vyplněný online formulář.
Osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:
Návštěvníci stránek

Kategorie osobních údajů
Identifikační údaje
Jméno(nepovinné), e-mail, IP adresa

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Žádní příjemci, údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Vážení zákazníci,

dříve než se dostaneme k meritu sdělení, chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši přízeň a za to, že jsme Vám mohli dodávat energie, které jsme pro Vás měli vždy nakoupené a i díky tomu jsme společně překonávali extrémní nárůsty a výkyvy v cenách energií za poslední dobu.

Energie jsme měli pro Vás nakoupené od subjektu zúčtování odchylek, který je aktivní na velkoobchodním evropském trhu. Bohužel nám již nejsou schopni tyto energie pro Vás dodat. Ohledně neschopnosti subjektu zúčtování odchylek dodat nasmlouvané a zaplacené energie jsme se řádně dozvěděli až dne 20.3.2022 ve večerních hodinách, tedy bez prostoru v této bezprecedentní situaci jednat.

Jsme tak nuceni utlumit naši činnost a po omezenou dobu tj. nejdéle však 6 měsíců se Vaším dodavatelem automaticky stane dodavatel poslední instance bez přerušení dodávek. Do uplynutí šesti měsíců je potřeba si sjednat dodávky s novým dodavatelem.

Dodávky energií Vám nadále půjdou plynule bez přerušení a naši kolegové Vám budou nápomocni se sjednáním nové smlouvy u jiného dodavatele.
Naše společnost dělala veškeré kroky s vědomím bezproblémových dodávek s dopředu nakoupenou energií pro naše zákazníky i na rok 2023.
Avšak z důvodu selhání subjektu zúčtování odchylek s evropskou právní formou registrovaného u Operátora trhu (OTE, a.s.) není v našich možnostech Vám nadále dodávat komoditu.

S úctou
Česká energetická a plynárenská s.r.o.

Kdy budu u DPI?

Elektřina od 23.3.2022
Plyn od 25.3.2022

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance je určen podle oblasti distribuce. Více na: https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-instance

Elektřina

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz
Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz
E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Plyn

Innogy Česká republika, a.s.
Telefon: 800 773 322
www.innogy.cz
E.ON Česká republika, a.s.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz
Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Jak to bude s přeplatky/nedoplatky?
Naše společnost bude postupně na základě obdržených dat od distribuce zasílat konečná vyúčtování a následně dojde k urovnání vzniklého přeplatku, nebo nedoplatku.

❓ Nebudu bez dodávek elektřiny, nebo plynu?
✅ Nebudete, automaticky se Vás ujme dodavatel poslední instance pro daný region.

❓ Jak dlouho mi dodavatel poslední instance bude dodávat?
Dodavatel poslední instance Vám bude dodávat nejdéle po dobu 6 měsíců, do té doby je potřeba řádně uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.
Nadále se můžete obracet na naši společnost. Nedovoláte-li se z důvodu vytížení linky, budeme Vás opětovně kontaktovat, případně nám napište e-mail.

Česká energetická a plynárenská s.r.o.
Kontakt 277 771 088
e-mail ceap@ceap.cz
číslo účtu 22557950/5500