Zásady ochrany osobních údajů

Registrací nebo přihlášením k odběru novinek na stránkách CEAP.CZ vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím osobám.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním uživatel tímto vyslovuje souhlas:

Provozovatel serveru CEAP.CZ (dále jen provozovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění registrace na webu CEAP.CZ a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživatelem provozovateli za účelem registrace na webu CEAP.CZ, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely registrace na webu CEAP.CZ, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovatele stránek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Zvolí-li uživatel při registraci možnost “Přidejte mě na seznam k odběru novinek.“, vyjadřuje tím souhlas se zasíláním novinek ze serveru CEAP.CZ (přihlášení k newsletteru). Zasílání novinek může uživatel kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz “Odhlásit se z newsletteru” v e-mailu s newsletterem.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

OCHRANA SOUKROMÍ & COOKIES

Na těchto webových stránkách se zobrazují analytické měřící kódy společností třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o Vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které Vás zajímají.

Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, navštivte tyto stránkyVíce o cookies.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PRO JAKÝ ÚČEL?

Účel (účely) zpracování osobních údajů:

Uskutečnění registrace na serveru CEAP.CZ a vedení uživatelského účtu.
Zasílání newsletteru.
Odpověď na vyplněný online formulář.
Osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:
Návštěvníci stránek

Kategorie osobních údajů
Identifikační údaje
Jméno(nepovinné), e-mail, IP adresa

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Žádní příjemci, údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Vážený zákazníci,
abychom zajistily nízké ceny za elektřinu a zemní plyn pro naše stávající zákazníky se zafixovanou cenou, rozhodli jsme se prozatím pozastavit uzavírání nových smluv.

Nastalá situace je nepříjemná, ale naši zákazníci jsou pro nás na prvním místě a mají tak jistotu, že jim budou mít nadále nízkou cenu.
Věříme, že se situace brzy uklidní a budeme tak opět moci přijímat nové smlouvy za výhodné ceny.

S přáním pěkného dne