Plyn

Vážení zákazníci,

dříve než se dostaneme k meritu sdělení, chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši přízeň a za to, že jsme Vám mohli dodávat energie, které jsme pro Vás měli vždy nakoupené a i díky tomu jsme společně překonávali extrémní nárůsty a výkyvy v cenách energií za poslední dobu.

Energie jsme měli pro Vás nakoupené od subjektu zúčtování odchylek, který je aktivní na velkoobchodním evropském trhu. Bohužel nám již nejsou schopni tyto energie pro Vás dodat. Ohledně neschopnosti subjektu zúčtování odchylek dodat nasmlouvané a zaplacené energie jsme se řádně dozvěděli až dne 20.3.2022 ve večerních hodinách, tedy bez prostoru v této bezprecedentní situaci jednat.

Jsme tak nuceni utlumit naši činnost a po omezenou dobu tj. nejdéle však 6 měsíců se Vaším dodavatelem automaticky stane dodavatel poslední instance bez přerušení dodávek. Do uplynutí šesti měsíců je potřeba si sjednat dodávky s novým dodavatelem.

Dodávky energií Vám nadále půjdou plynule bez přerušení a naši kolegové Vám budou nápomocni se sjednáním nové smlouvy u jiného dodavatele.
Naše společnost dělala veškeré kroky s vědomím bezproblémových dodávek s dopředu nakoupenou energií pro naše zákazníky i na rok 2023.
Avšak z důvodu selhání subjektu zúčtování odchylek s evropskou právní formou registrovaného u Operátora trhu (OTE, a.s.) není v našich možnostech Vám nadále dodávat komoditu.

S úctou
Česká energetická a plynárenská s.r.o.

Kdy budu u DPI?

Elektřina od 23.3.2022
Plyn od 25.3.2022

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance je určen podle oblasti distribuce. Více na: https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-instance

Elektřina

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz
Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz
E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Plyn

Innogy Česká republika, a.s.
Telefon: 800 773 322
www.innogy.cz
E.ON Česká republika, a.s.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz
Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Jak to bude s přeplatky/nedoplatky?
Naše společnost bude postupně na základě obdržených dat od distribuce zasílat konečná vyúčtování a následně dojde k urovnání vzniklého přeplatku, nebo nedoplatku.

❓ Nebudu bez dodávek elektřiny, nebo plynu?
✅ Nebudete, automaticky se Vás ujme dodavatel poslední instance pro daný region.

❓ Jak dlouho mi dodavatel poslední instance bude dodávat?
Dodavatel poslední instance Vám bude dodávat nejdéle po dobu 6 měsíců, do té doby je potřeba řádně uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.
Nadále se můžete obracet na naši společnost. Nedovoláte-li se z důvodu vytížení linky, budeme Vás opětovně kontaktovat, případně nám napište e-mail.

Česká energetická a plynárenská s.r.o.
Kontakt 277 771 088
e-mail ceap@ceap.cz
číslo účtu 22557950/5500